Potrzebujesz pomocy przy wyborze kosmetyków? Zadzwoń do nas: 789 484 668 (Pon- Pt 9:00 - 15:00)

Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Produkt dnia
Bon podarunkowy 100 PLN
Bon podarunkowy 100 PLN
100,00 zł
szt.
Regulamin konkursowy

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE'U dlavenus.pl

§ 1

DEFINICJE

 

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. „Konkurs”–konkurs prowadzony przez www.dlavenus.pl na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest firma „TAURI” Karolina Graczyk-Mikuła z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 4/6 , posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 972-089-00-67

c. „Fundator”– fundatorem nagród w konkursie jest firma „TAURI” Karolina Graczyk-Mikuła z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 4/6 , posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 972-089-00-67

d.„Uczestnik”–uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

e.„Nagrody” – kosmetyki firmy Natura Siberica, Natura Estonica oraz Oblepikha Siberica.

 

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji produktów dostępnych na stronie internetowej www.dlavenus.pl

 2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 30.09.2016(czw), trwa do 10.10.2016(pn).

 3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem fanpage'u na Facabooku o nazwie dlavenus.pl

 5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

 6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.

 7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 8. Uczestnik może wziąć udział w danym Konkursie jeden raz

 

§ 3

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

 a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie internetowej www.dlavenus.pl.     Spełnienie warunków konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu.

b. Dołączyć do fanów profilu dlavenus.pl w serwisie Facebook.

c. Udostępnić dany post na swojej osi czasu.

d. Dodać pod postem komentarz z numerem kosmetyku, który Uczestnik chciałby wygrać z krótkim hasłem, które mogłoby reklamować produkt.

2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-d niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie.

3. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1

nie będą przyjmowane.

4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

 

§ 5

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 

 1. Po upływie terminu trwania konkursu Organizator dokona subiektywnego wyboru jednego najciekawszego hasła dotyczącego każdego kosmetyku. Łącznie dokona wyboru trzech zwycięskich komentarzy.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Uczestnikiem poprzez portal Facebook w wiadomości prywatnej nie dłużej niż dzień po upływie terminu Konkursu.

 1. Nagrodami w konkursie są:

a. Rokitnikowo miodowy scrub do ciała firmy Oblepikha Siberica o wartości 22,90 zł

b. Krem do ciała z ekstraktem z pomarańczowej moroszki firmy Natura Estonica o wartości 13,99 zł

c. Odmładzająca sól do kąpieli firmy Natura Siberica o wartości 17,50 zł

 1. Każdy uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

 2. Nagroda zostanie przekazana drogą pocztową, lub poprzez osobisty odbiór w Salonie Venus na os. Piastowskim 40 w Poznaniu.

 

§ 6

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu

Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej www.dlavenus.pl

 

§ 7

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 30.09.2016r.

 

§ 8

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres e-mail Organizatora: salon@figuravenus.pl przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.

 1. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis i

wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 1. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

 2. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres z którego została przez Uczestnika wysłana wiadomość.

 

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.dlavenus.pl przez cały okres trwania Konkursu.

 2. Ponadto, Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu u Organizatora, pod adresem: os. Piastowskie 40, 61-152 Poznań.

 3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 5. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe